KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
1 Á SỪNG 16
215 NẤM MÔNG CHÀM HÓA
2 Á SỪNG BÀN CHÂN 1
216 NẤM MÓNG VÀ DA BÀN CHÂN
3 Á SỪNG BÀN CHÂN 2
217 NẤM MÓNG VÀ QUANH MÓNG
4 Á SỪNG BÀN CHÂN 3
218 NẤM NGÓN CHÂN CÁI
5 Á SỪNG BÀN CHÂN 4
219 NẤM NGÓN CHÂN CHÀM HÓA
6 Á SỪNG BÀN TAY 1
220 NẤM QUANH MÓNG TAY
7 Á SỪNG BÀN TAY 10
221 NẤM SÂU BÀN TAY
8 Á SỪNG BÀN TAY 11
222 NẤM SÂU CHÀM HÓA
9 Á SỪNG BÀN TAY 12
223 NẤM SÂU ĐẦU GỐI
10 Á SỪNG BÀN TAY 13
224 NẤM SÂU MẠN TÍNH
11 Á SỪNG BÀN TAY 14
225 NẤM SÂU MU BÀN TAY
12 Á SỪNG BÀN TAY 15
226 NẤM SÂU MU BÀN TAY 2
13 Á SỪNG BÀN TAY 16
227 NẤM SÂU TOÀN THÂN
14 Á SỪNG BÀN TAY 17
228 NẤM SÂU TOÀN THÂN 2
15 Á SỪNG BÀN TAY 18
229 NẤM SÂU TOÀN THÂN 3
16 Á SỪNG BÀN TAY 19
230 NẤM SÂU TOÀN THÂN 4
17 Á SỪNG BÀN TAY 2
231 NẤM SÂU TOÀN THÂN 5
18 Á SỪNG BÀN TAY 3
232 NẤM SÂU TOÀN THÂN CHÀM HÓA
19 Á SỪNG BÀN TAY 4
233 NẤM SÂU TOÀN THÂN MẠN TÍNH
20 Á SỪNG BÀN TAY 5
234 NẤM SÂU TOÀN THÂN TRẺ EM
21 Á SỪNG BÀN TAY 6
235 NẤM THÂN
22 Á SỪNG BÀN TAY 7
236 NẤM TÓC
23 Á SỪNG BÀN TAY 8
237 NẤM TÓC 2
24 Á SỪNG BÀN TAY 9
238 RỤNG TÓC 1
25 Á SỪNG BÀN TAY NGƯỜI GIÀ
239 RỤNG TÓC 10
26 Á SỪNG BÀN TAY Ở NAM
240 RỤNG TÓC 11
27 Á SỪNG BÀN TAY, BÀN CHÂN
241 RỤNG TÓC 2
28 Á SỪNG BÀN TAY, BÀN CHÂN 2
242 RỤNG TÓC 3
29 Á SỪNG BÀN TAY, CHÂN TRẺ EM
243 RỤNG TÓC 4
30 Á SỪNG NGÓN TAY
244 RỤNG TÓC 5
31 Á VẢY NẾN (Parapsoriasis)
245 RỤNG TÓC 6
32 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN
246 RỤNG TÓC 7
33 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN 2
247 RỤNG TÓC 8
34 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN 3
248 RỤNG TÓC 9
35 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN 4
249 RỤNG TÓC DO NẤM
36 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN 5
250 RỤNG TÓC MẢNG 1
37 CHÀM BÀN CHÂN
251 RỤNG TÓC MẢNG 2
38 CHÀM BÀN CHÂN
252 RỤNG TÓC MẢNG 3
39 CHÀM BÀN CHÂN 2
253 SẠM DA BÀN TAY 1
40 CHÀM BÀN CHÂN TRẺ EM
254 SẠM DA MẶT
41 CHÀM BÀN TAY
255 SẠM DA VÙNG KÍN
42 CHÀM BÀN TAY 2
256 SẨN NGỨA CHÀM HÓA
43 CHÀM BÀN TAY 3
257 SẨN NGỨA CHÀM HÓA CỔ VÀ TAY
44 CHÀM BÀN TAY 4
258 SẨN NGỨA CHÀM HÓA TOÀN THÂN
45 CHÀM BÀN TAY 5
259 SẨN NGỨA CHÀM HÓA TOÀN THÂN MẠN TÍNH
46 CHÀM BÀN TAY BÀN CHÂN DO NẤM
260 SẨN NGỨA DỊ ỨNG TOÀN THÂN
47 CHÀM BÀN TAY VÀ BÀN CHÂN
261 SẨN NGỨA NGƯỜI GIÀ
48 CHÀM CẲNG CHÂN
262 SẨN PHẲNG (lichen planus)
49 CHÀM CẲNG CHÂN MẠN TÍNH
263 SEO SAU CHĂM SÓC THẨM MỸ
50 CHÀM CẲNG CHÂN MẠN TÍNH 2
264 SẸO SAU TRỨNG CÁ
51 CHÀM CƠ ĐỊA DI CĂN TOÀN THÂN
265 THOÁI HÓA TINH BỘT DẠNG LICHEN
52 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 1
266 TỔ ĐỈA 1
53 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 2
267 TỔ ĐỈA BÀN TAY
54 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 3
268 TỔ ĐỈA BÀN TAY 2
55 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 4
269 TỔ ĐỈA LÒNG BÀN CHÂN
56 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 5
270 TỔ ĐỈA LÒNG BÀN TAY
57 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 6
271 TỔ ĐỈA LÒNG BÀN TAY MẠN TÍNH
58 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG TRẺ EM
272 TỔ ĐỈA NGÓN TAY
59 CHÀM LÒNG BÀN CHÂN
273 TỔ ĐỈA NGÓN TAY CÁI
60 CHÀM LÒNG BÀN TAY
274 TRỨNG CÁ
61 CHÀM MÔI DO NẤM
275 TRỨNG CÁ 10
62 CHÀM MÔI SAU XĂM MÔI
276 TRỨNG CÁ 11
63 CHÀM MU BÀN CHÂN
277 TRỨNG CÁ 12
64 CHÀM MU BÀN CHÂN
278 TRỨNG CÁ 13
65 CHÀM MU BÀN CHÂN 2
279 TRỨNG CÁ 14
66 CHÀM MU BÀN CHÂN 3
280 TRỨNG CÁ 15
67 CHÀM MU BÀN CHÂN 4
281 TRỨNG CÁ 16
68 CHÀM MU BÀN CHÂN 5
282 TRỨNG CÁ 17
69 CHÀM MU BÀN CHÂN 6
283 TRỨNG CÁ 18
70 CHÀM MU BÀN CHÂN 7
284 TRỨNG CÁ 19
71 CHÀM MU BÀN TAY
285 TRỨNG CÁ 2
72 CHÀM MU BÀN TAY DO NẤM
286 TRỨNG CÁ 20
73 CHÀM MU BÀN TAY MẠN TÍNH TRÊN 2 NĂM
287 TRỨNG CÁ 21
74 CHÀM NGÓN TAY
288 TRỨNG CÁ 22
75 CHÀM NGÓN TAY MẠN TÍNH
289 TRỨNG CÁ 26
76 CHÀM NÚM VÚ
290 TRỨNG CÁ 27
77 CHÀM TAY CHÂN MẠN TÍNH
291 TRỨNG CÁ 3
78 CHÀM TAY CHÂN MẠN TÍNH 2
292 TRỨNG CÁ 4
79 CHÀM TIẾP XÚC BÀN TAY 1
293 TRỨNG CÁ 5
80 CHÀM TIẾP XÚC BÀN TAY 2
294 TRỨNG CÁ 6
81 CHÀM TỔ ĐỊA LÒNG BÀN TAY
295 TRỨNG CÁ 7
82 CHÀM TỔ ĐỊA Ở NGƯỜI GIÀ
296 TRỨNG CÁ 8
83 CHÀM TOÀN THÂN
297 TRỨNG CÁ 9
84 CHÀM TOÀN THÂN MẠN TÍNH
298 TRỨNG CÁ BỌC
85 CHÀM VI TRÙNG 1
299 TRỨNG CÁ BỌC 1
86 CHÀM VI TRÙNG 1
300 TRỨNG CÁ BỌC 2
87 CHÀM VI TRÙNG 2
301 TRỨNG CÁ BỌC 3
88 CHÀM VI TRÙNG 2
302 TRỨNG CÁ BỌC VÀ VIÊM DA CƠ ĐỊA
89 CHÀM VI TRÙNG 3
303 TRỨNG CÁ DA NHỜN
90 CHÀM VI TRÙNG 4
304 TRỨNG CÁ ĐẦU ĐEN
91 CHÀM VI TRÙNG CẲNG CHÂN MẠN TÍNH
305 TRỨNG CÁ ĐẦU ĐEN, ĐẦU TRẮNG
92 CHÀM VI TRÙNG MẠN TÍNH
306 TRỨNG CÁ ĐỎ 1
93 CHÀM VI TRÙNG MẠN TÍNH 1
307 TRỨNG CÁ DO THUỐC 1
94 CHÀM VI TRÙNG TOÀN PHÁT
308 TRỨNG CÁ DO THUỐC 2
95 CHÀM VI TRÙNG TOÀN THÂN
309 TRỨNG CÁ DO THUỐC 3
96 CHÀM VI TRÙNG TOÀN THÂN MẠN TÍNH
310 TRỨNG CÁ DO THUỐC 4
97 CHÀM VI TRÙNG TRẺ EM
311 TRỨNG CÁ DO THUỐC 5
98 CHÀM VÙNG TRÁN
312 TRỨNG CÁ DO THUỐC 6
99 CHỐC
313 TRỨNG CÁ DO THUỐC 7
100 DÀY SỪNG BÀN TAY
314 TRỨNG CÁ DO THUỐC 8
101 DÀY SỪNG BÀN TAY BÀN CHÂN
315 TRỨNG CÁ THƯỜNG
102 DỊ ỨNG DA MẶT
316 TRỨNG CÁ THƯỜNG 2
103 DỊ ỨNG DA MẶT 2
317 TRỨNG CÁ TUỔI DẬY THÌ 1
104 DỊ ỨNG DA MẶT 3
318 TRỨNG CÁ VÙNG CẰM
105 DỊ ỨNG DA MẶT 4
319 TRỨNG CÁ VÙNG TRÁN
106 DỊ ỨNG DA MẶT 5
320 U HẠT VÒNG
107 DỊ ỨNG DA MẶT 6
321 U HẠT VÒNG 2
108 DỊ ỨNG DA MẶT 7
322 U TUYẾN MỒ HÔI 1
109 ERYTHRASMA 1
323 U VÀNG (XANTHOMA)
110 ERYTHRASMA 2
324 U VÀNG PHÁT BAN
111 ERYTHRASMA 3
325 VẢY NẾN
112 ERYTHRASMA 4
326 VẢY NẾN BÀN TAY
113 GÀU TÓC 1
327 VẢY NẾN BÀN TAY 2
114 GHẺ
328 VẢY NẾN BÀN TAY BÀN CHÂN
115 GHẺ TOÀN THÂN 1
329 VẢY NẾN BÀN TAY BÀN CHÂN 2
116 KHÔ DA MẶT
330 VẢY NẾN KHUỶU TAY
117 LICHEN DẢI (Linear Lichen)
331 VẢY NẾN LÒNG BÀN CHÂN
118 LICHEN DẢI VÙNG TRÁN
332 VẢY NẾN THỂ MỦ 1
119 LICHEN LƯỠI
333 VẢY NẾN THỂ MỦ 2
120 LICHEN PHẲNG - SẨN PHẲNG
334 VẢY NẾN THỂ MỦ NGÓN TAY
121 LOẠN DƯỠNG MÓNG
335 VẢY PHẤN DẠNG LICHEN
122 LOẠN DƯỠNG MÓNG CHÂN
336 VẢY PHẤN DẠNG LICHEN VÀ THỦY ĐẬU
123 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY
337 VẢY PHẤN ĐỎ CHÂN LÔNG
124 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY 2
338 VẢY PHẤN HỒNG
125 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY 3
339 VẢY PHẤN HỒNG 10
126 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY 4
340 VẢY PHẤN HỒNG 11
127 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY 5
341 VẢY PHẤN HỒNG 12
128 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY 6
342 VẢY PHẤN HỒNG 13
129 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY 7
343 VẢY PHẤN HỒNG 14
130 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY CHÂN
344 VẢY PHẤN HÒNG 15
131 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY MÓNG CHÂN
345 VẢY PHẤN HỒNG 16
132 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY MÓNG CHÂN 2
346 VẢY PHẤN HỒNG 18
133 LOÉT LƯỠI MẠN TÍNH 1
347 VẢY PHẤN HỒNG 2
134 LUPUS BAN ĐỎ KINH
348 VẢY PHẤN HỒNG 3
135 LY MÓNG (HỞ MÓNG)
349 VẢY PHẤN HỒNG 4
136 LY MÓNG (HỞ MÓNG) 2
350 VẢY PHẤN HỒNG 5
137 LY MÓNG (HỞ MÓNG) 3
351 VẢY PHẤN HỒNG 6
138 LY MÓNG NGÓN TAY DO NẤM
352 VẢY PHẤN HỒNG 7
139 MÓNG VẢY NẾN
353 VẢY PHẤN HỒNG 8
140 MŨI SƯ TỬ
354 VẢY PHẤN HỒNG 9
141 MŨI SƯ TỬ 2 (MŨI CÀ CHUA)
355 VẢY PHẤN TRẮNG
142 MŨI SƯ TỬ 3
356 VẢY PHẤN TRẮNG 2
143 MỤN TRỨNG CÁ ĐẦU ĐEN 1
357 VIÊM DA ÁNH SÁNG
144 NÁCH NẤM SÂU
358 VIÊM DA ÁNH SÁNG VÙNG TRÁN
145 NẤM BÀN CHÂN
359 VIÊM DA BÀN TAY
146 NẤM BÀN CHÂN 13 NĂM
360 VIÊM DA CƠ ĐỊA 5
147 NẤM BÀN CHÂN 2
361 VIÊM DA CƠ ĐỊA CHÀM HÓA
148 NẤM BÀN CHÂN 5
362 VIÊM DA CƠ ĐỊA CHÀM HÓA 6
149 NẤM BÀN CHÂN CHÀM HOÁ
363 VIÊM DA CƠ ĐỊA TOÀN THÂN
150 NẤM BÀN CHÂN CHÀM HÓA
364 VIÊM DA CƠ ĐỊA TOÀN THÂN 2
151 NẤM BÀN CHÂN CHÀM HÓA
365 VIÊM DA CƠ ĐỊA TOÀN THÂN 3
152 NẤM BÀN CHÂN MẠN TÍNH
366 VIÊM DA CƠ ĐỊA TOÀN THÂN 4
153 NẤM BÀN CHÂN MẠN TÍNH Ở TRẺ EM
367 VIÊM DA CỞ ĐỊA TRẺ EM
154 NẤM BÀN CHÂN TRẺ EM
368 VIÊM DA CƠ ĐỊA TRẺ EM CHÀM HÓA
155 NẤM BẸN
369 VIÊM DA DỊ ỨNG CHÀM HÓA
156 NẤM BẸN 1
370 VIÊM DA DO DEMODEX 1
157 NẤM BẸN 2
371 VIÊM DA DO DEMODEX 2
158 NẤM BẸN 3
372 VIÊM DA DO DEMODEX 3
159 NẤM BẸN 4
373 VIÊM DA DO DEMODEX 4
160 NẤM BẸN 5
374 VIÊM DA DO VI RÚT
161 NẤM BẸN 6
375 VIÊM DA LIÊN CẦU
162 NẤM BẸN 7
376 VIÊM DA LIÊN CẦU 2
163 NẤM BẸN 8
377 VIÊM DA LIÊN CẦU DI ỨNG
164 NẤM BẸN, DA TAY
378 VIÊM DA MẶT DEMODEX
165 NẤM CẲNG CHÂN CHÀM HÓA
379 VIÊM DA MẶT DỊ ỨNG
166 NẤM CHÀM HÓA BÀN CHÂN
380 VIÊM DA MẶT DỊ ỨNG 1
167 NẤM CHÀM HÓA NGÓN TAY CÁI
381 VIÊM DA MẶT DỊ ỨNG 2
168 NẤM DA
382 VIÊM DA MẶT DỊ ỨNG 3
169 NẤM DA 1
383 VIÊM DA MẶT DỊ ỨNG 4
170 NẤM DA 2
384 VIÊM DA MẶT DỊ ỨNG DO MỸ PHẨM
171 NẤM DA BÀN CHÂN
385 VIÊM DA MẶT DO CORTICOID
172 NẤM DA BÀN CHÂN 2
386 VIÊM DA MẶT TIẾP XÚC
173 NẤM DA BÀN CHÂN 3
387 VIÊM DA THẦN KINH
174 NẤM DA BÀN CHÂN 4
388 VIÊM DA TIẾP BÀN TAY BÀN CHÂN 10 NĂM
175 NẤM DA BÀN CHÂN TAY CHÀM HÓA
389 VIÊM DA TIẾT BÃ
176 NẤM DA BÀN TAY BÀN CHÂN
390 VIÊM DA TIẾT BÃ 1
177 NẤM DA BÀN TAY BÀN CHÂN TRẺ EM
391 VIÊM DA TIẾT BÃ 2
178 NẤM DA BÀN TAY, BÀN CHÂN
392 VIÊM DA TIẾT BÃ 3
179 NẤM DA BÀN TAY, CHÂN CHÀM HÓA 1
393 VIÊM DA TIẾT BÃ 4
180 NẤM DA BÀN TAY,CHÂN CHÀM HÓA 2
394 VIÊM DA TIẾT BÃ 5
181 NẤM DA CHÀM HÓA
395 VIÊM DA TIẾT BÃ 6
182 NẤM DA CHÀM HÓA TOÀN THÂN
396 VIÊM DA TIẾT BÃ 7
183 NẤM DA ĐẦU 1
397 VIÊM LƯỠI DO CANDIDA 2
184 NẤM DA ĐẦU 2
398 VIÊM LƯỠI DO NẤM
185 NẤM DA ĐẦU 3
399 VIÊM MẠCH DỊ ỨNG (Allergic Vasculitis)
186 NÁM DA MẶT
400 VIÊM MÔI
187 NÁM DA MẶT 1
401 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 1
188 NẤM DA MẶT 1
402 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 2
189 NÁM DA MẶT 2
403 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 3
190 NẤM DA MẶT 2
404 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 4
191 NÁM DA MẶT 3
405 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 5
192 NÁM DA MẶT 4
406 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 6
193 NẤM DA MU BÀN CHÂN
407 VIÊM MÔI DO ÁNH SÁNG
194 NẤM DA TOÀN THÂN
408 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA
195 NẤM DA TOÀN THÂN
409 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 2
196 NẤM DA TOÀN THÂN
410 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 3
197 NẤM DA TOÀN THÂN 2
411 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 4
198 NẤM DA TOÀN THÂN 3
412 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 5
199 NẤM DA TOÀN THÂN MẠN TÍNH
413 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 6
200 NẤM DA TOÀN THÂN MẠN TÍNH
414 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 7
201 NẤM DA TRẺ EM
415 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 8
202 NẤM HẮC LÀO
416 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 9
203 NẤM HẮC LÀO TOÀN THÂN
417 VIÊM MÔI DO XĂM MÔI 2
204 NẤM HẮC LÀO VÙNG MÔNG
418 VIÊM MÔI MẠN TÍNH
205 NẤM HẮC LÀO VÙNG MÔNG MẠN TÍNH
419 VIÊM MÔI TRÓC VẢY
206 NẤM LÒNG BÀN TAY
420 VIÊM MÔI TRÓC VẢY 2
207 NẤM LƯỠI DO CANDIDA
421 VIÊM MÔI TRÓC VẢY 3
208 NẤM LƯỠI DO CANDIDA 2
422 VIÊM MÔI TRÓC VẢY 4
209 NÁM MÁ
423 VIÊM MÔI TRÓC VẢY 5
210 NẤM MÔI CHÀM HÓA
424 VIÊM MÔI XĂM DO RƯỢU
211 NẤM MÔNG 1
425 VIÊM MŨI ĐỎ 1
212 NẤM MÔNG 2
426 VIÊM QUANH MIỆNG
213 NẤM MÔNG 3
427 VIÊM QUANH MIỆNG 2
214 NẤM MÔNG 4
428 VIÊM TUYẾN MỒ HÔI MƯNG MỦFacebook
Email: dalieudongdieu@gmail.com
dalieuvietnam@gmail.com

Sơ Đồ Đường Đi

Tìm Kiếm

TỪ ĐIỂN

TÌM HIỂU DA CỦA BẠN

Liên Kết WebsiteBỘ Y TẾ
BỘ Y TẾ - CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
BV Da liễu trung ương Quy Hòa
BV Da liễu TP.HCM
BV Da liễu Trung Ương
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung Ương

Quảng Cáo

Liên Hệ: 0913.407.557
Quảng cáo
Quảng cáo

Số Lượng Truy Cập