BỆNH HỌC
1 10 BỆNH DA THƯỜNG GẶP
72 MỀ ĐAY ÁNH SÁNG
2 100 BÍ MẬT HÀNG ĐẦU TRONG DA LIỄU
73 MỀ ĐAY NHIỆT
3 Á SỪNG BÀN TAY, BÀN CHÂN
74 MỀ ĐAY VẬT LÝ
4 Á VẢY NẾN
75 MÓNG QUẶP (Ingrown Nails)
5 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN
76 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẠCH BIẾN
6 ẤU TRÙNG SÁN LỢN DƯỚI DA
77 MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI VỀ MỤN TRỨNG CÁ
7 BAN ĐỎ NHIỄM SẮC CỐ ĐỊNH TÁI PHÁT
78 NÁM DA
8 BỆNH CHÀM (ECZEMA)
79 NẤM DA
9 BỆNH CHỐC
80 NÁM DA MẶT
10 BỆNH DA DO ÁNH SÁNG
81 NẤM MÓNG
11 BỆNH DA DO VI KHUẨN
82 NẤM SÂU ASPERGILLUS
12 BỆNH DA NGHỀ NGHIỆP
83 NẤM SÂU BLASTOMYCOSIS
13 BỆNH DA THƯỜNG GẶP KHI TRỜI LẠNH
84 NẤM SÂU CHROMOMYCOSIS
14 BỆNH DA TỰ MIỄN-TIÊN ĐOÁN VÀ PHÒNG NGỪA
85 NẤM SÂU COCCIDIOIDOMYCOSIS
15 BỆNH DA, PHÂN LOẠI THEO ICD-10
86 NẤM SÂU CRYPTOCOCCOSIS
16 BỆNH DARIER
87 NẤM SÂU HISTOPLASMOSIS
17 BỆNH DUHRING - BROCQ
88 NẤM SÂU LOBOMYCOSIS
18 BỆNH GAI ĐEN
89 NẤM SÂU MYCETOMA
19 BÊNH GHẺ
90 NẤM SÂU NOCARDIOSIS
20 BỆNH HẠ CAM MỀM
91 NẤM SÂU PENICILLIOSIS.
21 BỆNH KAWASAKI
92 NẤM SÂU PHAEOHYPHOMYCOSIS
22 BỆNH LẬU
93 NẤM SÂU RHINOSPORIDIOSIS
23 BỆNH LUPUT BAN ĐỎ
94 NẤM SÂU SPOROTRICHOSIS
24 BỆNH LÝ TỰ MIỄN
95 NẤM SÂU ZYGOMYCOSIS
25 BỆNH LYME
96 NẤM TÓC
26 BỆNH MÀY ĐAY
97 NGỨA
27 BỆNH NẤM ACTIMYCES
98 NHIỄM ĐỘC ARSENIC
28 BỆNH NẤM MÓNG
99 NHIỄM ĐỘC DA DỊ ỨNG THUỐC
29 BỆNH NẤM SÂU
100 NHIỄM TRÙNG UREAPLASMA UREALYTICUM
30 BỆNH NHẼO DA
101 PEMPHIGOID BỌNG NƯỚC
31 BỆNH Ở MIỆNG
102 PEMPHIGUS
32 BỆNH PEMPHIGOID VÀ PEMPHIGUS
103 PHÙ QUINCKE
33 BỆNH PHONG (Lepra)
104 QUAI BỊ (parotitis epidemica)
34 BỆNH RAYNAUD
105 RỤNG TÓC ANDROGENETIC
35 BỆNH RL CHUYỂN HÓA VITAMIN PP
106 RỤNG TÓC VÙNG
36 BỆNH SỞI
107 SẨN PHẲNG
37 BỆNH SÙI MÀO GÀ
108 SẨN TEO DA
38 BỆNH TAY, CHÂN, MIỆNG
109 SẸO LỒI
39 BỆNH TỰ MIỄN
110 THĂM KHÁM BỆNH NHÂN DA LIỄU
40 BỆNH VIÊM DA CƠ ĐỊA
111 THOÁI HÓA TINH BỘT (Amyloidosis))
41 BỆNH VIÊM QUẦNG
112 TỔ ĐỈA
42 BÊNH ZONA
113 TỔN THƯƠNG CƠ BẢN TRONG DA LIỄU
43 CÁC BỆNH LÝ BÓNG NƯỚC DO THUỐC
114 TRỨNG CÁ ĐỎ
44 Các Biến Chứng Ngoài Da Thường Gặp Ở Bệnh Nhân HIV(+)
115 U HẠT VÒNG
45 CẬP NHẬT VỀ SINH BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ CHÀM THỂ TẠNG (VIÊM DA CƠ ĐỊA)
116 U MỀM LÂY
46 CHÀM TIẾP XÚC
117 U VÀNG
47 CHLAMYDIA
118 UNG THƯ DA
48 CHỨNG ĐỎ MẶT
119 UNG THƯ TẾ BÀO ĐÁY
49 CƠ CHẾ MIỄN DỊCH BỆNH VẢY NẾN VÀ ĐIỀU TRỊ
120 UNG THƯ TẾ BÀO VẢY
50 DA DẦU – TRỨNG CÁ
121 VẢY NẾN
51 DÀY SỪNG LÒNG BÀN TAY BÀN CHÂN BẨM SINH
122 VẢY NẾN THỂ MỦ LÒNG BÀN TAY BÀN CHÂN
52 ĐIỀU TRỊ LAO DA VÀ Á LAO DA
123 VẢY PHẤN DẠNG LICHEN
53 ERYTHRASMA
124 VẢY PHẤN ĐỎ CHÂN LÔNG
54 HĂM
125 VẢY PHẤN HỒNG
55 HẠT CƠM SINH DỤC
126 VẢY PHẤN TRẮNG
56 HEC-PET
127 VẢY PHẤN TRÒN
57 HỞ MÓNG - LY MÓNG
128 VIÊM BÌ CƠ
58 HOẠI TỬ THƯỢNG BÌ NHIỄM ĐỘC
129 VIÊM BÌ CƠ
59 HỘI CHỨNG CUSHING
130 VIÊM BÌ CƠ
60 HỘI CHỨNG MÓNG TAY VÀNG
131 VIÊM BÌ MỦ
61 HỘI CHỨNG WERNER (RỐI LOẠN LÃO HÓA SỚM)
132 VIÊM DA CƠ
62 HỒNG BAN ĐA DẠNG
133 VIÊM DA CƠ ĐỊA DỊ ỨNG
63 HỒNG BAN NÚT
134 VIÊM DA DẠNG HÉC - PÉT
64 HỒNG BAN RẮN BAZIN
135 VIÊM DA DO DEMODEX
65 HỒNG BAN RẮN BAZIN
136 VIÊM DA QUANH MIỆNG
66 LÂM SÀNG VIÊM NANG LÔNG
137 VIÊM MẠCH
67 LAO DA
138 VIÊM MẠCH SCHÖNLEIN – HENOCH
68 LAO TẦNG (SCROFULODERMA)
139 VIÊM NANG LÔNG
69 LOÉT MIỆNG TÁI DIỄN – APHTHOUS
140 VIÊM QUANH MÓNG
70 LƯỠI BẢN ĐỒ
141 VIÊM TUYẾN MỒ HÔI MƯNG MỦ
71 MỀ ĐAY (MÀY ĐAY)
142 XƠ CỨNG BÌ HỆ THỐNG TIẾN TRIỂNFacebook
Email: dalieudongdieu@gmail.com
dalieuvietnam@gmail.com

Sơ Đồ Đường Đi

Tìm Kiếm

TỪ ĐIỂN

TÌM HIỂU DA CỦA BẠN

Liên Kết WebsiteBỘ Y TẾ
BỘ Y TẾ - CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
BV Da liễu trung ương Quy Hòa
BV Da liễu TP.HCM
BV Da liễu Trung Ương
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung Ương

Quảng Cáo

Liên Hệ: 0913.407.557
Quảng cáo
Quảng cáo

Số Lượng Truy Cập