HIỂU BIẾT VỀ BỆNH NẤM DA
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
1 CHÀM BÀN TAY BÀN CHÂN DO NẤM
53 NẤM DA TOÀN THÂN 2
2 CHÀM MÔI DO NẤM
54 NẤM DA TOÀN THÂN 3
3 CHÀM MU BÀN TAY DO NẤM
55 NẤM DA TOÀN THÂN MẠN TÍNH
4 LY MÓNG NGÓN TAY DO NẤM
56 NẤM DA TOÀN THÂN MẠN TÍNH
5 NÁCH NẤM SÂU
57 NẤM DA TRẺ EM
6 NẤM BÀN CHÂN
58 NẤM HẮC LÀO
7 NẤM BÀN CHÂN 13 NĂM
59 NẤM HẮC LÀO TOÀN THÂN
8 NẤM BÀN CHÂN 2
60 NẤM HẮC LÀO VÙNG MÔNG
9 NẤM BÀN CHÂN 5
61 NẤM HẮC LÀO VÙNG MÔNG MẠN TÍNH
10 NẤM BÀN CHÂN CHÀM HOÁ
62 NẤM LÒNG BÀN TAY
11 NẤM BÀN CHÂN CHÀM HÓA
63 NẤM LƯỠI DO CANDIDA
12 NẤM BÀN CHÂN CHÀM HÓA
64 NẤM LƯỠI DO CANDIDA 2
13 NẤM BÀN CHÂN MẠN TÍNH
65 NẤM MÔI CHÀM HÓA
14 NẤM BÀN CHÂN MẠN TÍNH Ở TRẺ EM
66 NẤM MÔNG 1
15 NẤM BÀN CHÂN TRẺ EM
67 NẤM MÔNG 2
16 NẤM BẸN
68 NẤM MÔNG 3
17 NẤM BẸN 1
69 NẤM MÔNG 4
18 NẤM BẸN 2
70 NẤM MÔNG CHÀM HÓA
19 NẤM BẸN 3
71 NẤM MÓNG VÀ DA BÀN CHÂN
20 NẤM BẸN 4
72 NẤM MÓNG VÀ QUANH MÓNG
21 NẤM BẸN 5
73 NẤM NGÓN CHÂN CÁI
22 NẤM BẸN 6
74 NẤM NGÓN CHÂN CHÀM HÓA
23 NẤM BẸN 7
75 NẤM QUANH MÓNG TAY
24 NẤM BẸN 8
76 NẤM SÂU BÀN TAY
25 NẤM BẸN, DA TAY
77 NẤM SÂU CHÀM HÓA
26 NẤM CẲNG CHÂN CHÀM HÓA
78 NẤM SÂU ĐẦU GỐI
27 NẤM CHÀM HÓA BÀN CHÂN
79 NẤM SÂU MẠN TÍNH
28 NẤM CHÀM HÓA NGÓN TAY CÁI
80 NẤM SÂU MU BÀN TAY
29 NẤM DA
81 NẤM SÂU MU BÀN TAY 2
30 NẤM DA 1
82 NẤM SÂU TOÀN THÂN
31 NẤM DA 2
83 NẤM SÂU TOÀN THÂN 2
32 NẤM DA BÀN CHÂN
84 NẤM SÂU TOÀN THÂN 3
33 NẤM DA BÀN CHÂN 2
85 NẤM SÂU TOÀN THÂN 4
34 NẤM DA BÀN CHÂN 3
86 NẤM SÂU TOÀN THÂN 5
35 NẤM DA BÀN CHÂN 4
87 NẤM SÂU TOÀN THÂN CHÀM HÓA
36 NẤM DA BÀN CHÂN TAY CHÀM HÓA
88 NẤM SÂU TOÀN THÂN MẠN TÍNH
37 NẤM DA BÀN TAY BÀN CHÂN
89 NẤM SÂU TOÀN THÂN TRẺ EM
38 NẤM DA BÀN TAY BÀN CHÂN TRẺ EM
90 NẤM THÂN
39 NẤM DA BÀN TAY, BÀN CHÂN
91 NẤM TÓC
40 NẤM DA BÀN TAY, CHÂN CHÀM HÓA 1
92 NẤM TÓC 2
41 NẤM DA BÀN TAY,CHÂN CHÀM HÓA 2
93 RỤNG TÓC DO NẤM
42 NẤM DA CHÀM HÓA
94 VIÊM LƯỠI DO NẤM
43 NẤM DA CHÀM HÓA TOÀN THÂN
95 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA
44 NẤM DA ĐẦU 1
96 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 2
45 NẤM DA ĐẦU 2
97 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 3
46 NẤM DA ĐẦU 3
98 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 4
47 NẤM DA MẶT 1
99 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 5
48 NẤM DA MẶT 2
100 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 6
49 NẤM DA MU BÀN CHÂN
101 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 7
50 NẤM DA TOÀN THÂN
102 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 8
51 NẤM DA TOÀN THÂN
103 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 9
52 NẤM DA TOÀN THÂNFacebook
Email: dalieudongdieu@gmail.com
dalieuvietnam@gmail.com

Sơ Đồ Đường Đi

Tìm Kiếm

TỪ ĐIỂN

TÌM HIỂU DA CỦA BẠN

Liên Kết WebsiteBỘ Y TẾ
BỘ Y TẾ - CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
BV Da liễu trung ương Quy Hòa
BV Da liễu TP.HCM
BV Da liễu Trung Ương
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung Ương

Quảng Cáo

Liên Hệ: 0913.407.557
Quảng cáo
Quảng cáo

Số Lượng Truy Cập